Pôžička pre zamestnaných v Prešove.

Pôžičky pre zamestnaných

Úver je určený zamestnancom (fyzické osoby) so stálym príjmom, ktorí potrebujú ihneď peniaze, ale banka im financie neposkytne (napr. z dôvodu nesplnenia požiadaviek banky).

Pôžička pre dôchodcov. Prešov

Pôžičky pre dôchodcov

Úver je určený dôchodcom, ktorí poberajú rôzne druhy dôchodkov, napr. výsluhový, invalidný, starobný, vdovský a sirotský dôchodok, rentu.

 
Pôžička pre firmy a SZČO. Prešov.

Pôžičky pre SZČO a firmy

Tento typ úveru je určený tak fyzickým (SZČO), ako aj právnickým osobám (firmy), ktoré majú pravidelné príjmy z podnikateľskej činnosti. Môžu to byť prevadzkárne služieb alebo rôzne druhy predajní rýchloobratkového tovaru, ako sú napr. herne, bary, reštaurácie a pod.Roman Debnár

Volám sa Roman Debnár a v súčasnosti pôsobím ako manažér pre Prešovský okres. V spoločnosti PROFI CREDIT pracujem už 3 roky. Táto práca je pre mňa viac ako zamestnaním. Snažím sa ju robiť ľudsky. Záleží mi na spokojnosti klientov, preto sa im venujem tak, aby naša práca bola pre nich prínosom v riešení ich finančnej situácie.

O nás

Spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. (Ďalej len „Spoločnosť“) bola založená zápisom do obchodného registra 24.07.2000 pod názvom PROFIREAL SLOVAKIA spol. s r.o. . Vznikla za účelom obchodovania v oblasti poskytovania finančných pôžičiek klientom – fyzickým osobám. Prvým spoločníkom bola fyzická osoba. Dňa 23.8.2001 sa odkúpením obchodného podielu jediným spoločníkom stala spoločnosť PROFI CREDIT Czech, a.s. (pôvodne Profireal, a.s.)

Spoločnosť pri realizácii projektu poskytovania pôžičiek čerpala poznatky z know – how materskej spoločnosti PROFI CREDIT Czech, a.s., pričom bol tento projekt prispôsobený na podmienky slovenského trhu. Dôležitým predpokladom úspešného pokračovania projektu aj na území Slovenskej republiky bolo vybudovanie siete zmluvných sprostredkovateľov, prostredníctvom ktorých sú poskytované finančné pôžičky.

Spoločnosť v závere roka 2000 poskytla prvé pôžičky fyzickým osobám.